FE POIR RP EU 435 60

Celem projektu jest usługa badawcza, polegająca na opracowaniu systemu wizyjnego do identyfikacji szkodliwych mikroorganizmów w papierze oraz projektu modułu do usuwania szkodliwych mikroorganizmów w procesie wytwarzania produktów do zastosowań higienicznych. Analizie zostaną poddane próbki papieru pod kątem stopnia zanieczyszczenia mikroorganizmami na różnych etapach jego produkcji.

Planowane efekty projektu będą dotyczyły opracowaniu nowej innowacyjnej technologii produkcji wprowadzając tym samym produkt o ulepszonych właściwościach. Technologia wdrożona w działalności firmy MARPOL umożliwi podniesienie konkurencyjności firmy w branży papierniczej, a wytworzony w jaj wyniku produkt będzie ekonomiczną alternatywą dla innych produktów wpływając na poprawę warunków do rozwoju przedsiębiorczości.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowację dla MŚP”. Wartość projektu 376.380 PLN, wartość dofinansowania 260.100 PLN.

06-12-2017 - Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi badawczej opracowania systemu wizyjnego do identyfikacji szkodliwych mikroorganizmów w papierze oraz projektu modułu do usuwania szkodliwych mikroorganizmów w procesie wytwarzania produktów papierniczych do zastosowań higienicznych

Zapytanie ofertowe 06-12-2017
Załącznik 1
Załącznik 1A
 

20-12-2017 - Informacja o wyborze oferty

Informujemy, iż z pośród nadesłanych ofert wygrała oferta Spółki Celowej Politechniki Lubelskiej POLLUB-Invest Sp z o.o., która uzyskała 100 pkt i została wybrana do wykonania usługi badawczej polegającej na opracowaniu systemu wizyjnego do identyfikacji szkodliwych mikroorganizmów w papierze oraz projekt modułu do usuwania szkodliwych mikroorganizmów w procesie wytwarzania produktów do zastosowań higienicznych.

(Zamawiający zastrzega, że dokonanie zlecenia i podpisanie umowy współpracy w zakresie wykonania usługi będzie uwarunkowane przyznaniem dofinansowania na realizację projektu w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” rozumianego przez podpisanie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia przez Zamawiającego z Polską Akademią Rozwoju Przedsiębiorczości.)